Autor: Dragana DABOVIĆ
Koautori: Vladimir IVANOVIĆ, Anastazija STOJŠIĆ-MILOSAVLJEVIĆ, Milenko ČANKOVIĆ, Milovan PETROVIĆ, Maja STEFANOVIĆ
Broj časopisa: VOL. 25 BROJ 2 2019.
UDC: 616
Rad primljen: 2019-06-10
Rad prihvaćen: 2019-08-20
Email autora: dragana.dabovic@ikvbv.ns.ac.rs
Godina: 2019
Oblast: KARDIOLOGIJA
FLIP BOOK - ONLINE ČITANJE

Pročitajte ili preuzmite rad u PDF-u

O nama

Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194 je časopis Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Beograd. Registrovan je kao sredstvo javnog informisanja rešenjem Republičkog ministarstva za informisanje broj: 2206 od 22.07.1996. godine.

Prijavite se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter!
Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).
Prihvatam Odbijam